Holder møde torsdag fra 18:00 til 20:00

Som 12-årige rykker børnene op i spejdertroppen, hvor de indgår i en patrulje med andre børn i alderen 12-17 år. Her lærer de mere avancerede spejdermæssige færdigheder.

En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet er at børn ledes og oplæres af deres ældre kammerater.

Denne idé er fuldt udviklet i spejderpatruljerne, hvor de ældste børn som patruljeleder (PL) og patruljeassistent (PA) selv planlægger de ugentlige møder og oplæringen af deres yngre kammerater, indenfor de rammer som er afstukket af tropsledelsen.

 
De Gule Spejdere | spejder-bt(at)bobbaraekustrop.dk
Jyskweb 2008