Holder møde torsdag fra kl. 18:00 til 20:00
 
Efter ulvetiden bliver børnene stifindere i to år.

Stifinderne finder inspiration i de nordamerikanske indianeres univers, og mange af stifinderstammens traditioner er knyttet hertil.

På lejrture overnatter stifinderne i tipier.
Det udendørs arbejde hos stifinderne drejer sig i høj grad om opbygning og indretning af lejr samt madlavning over åben ild.

Stifinderuniverset i Bobbarækus Trop tager udgangspunkt i Pawnee stammen.

 
De Gule Spejdere | spejder-bt(at)bobbaraekustrop.dk
Jyskweb 2008